Contact

Ʉbagiile ʉkʉtʉtʉmila ɨndʉmi, ʉsimbe mu fomu ijo paasi. Ʉtikʉlondigwa ʉkʉsimba ɨngamu jaako pamo ɨ imeili, looli lɨnga kʉlaalʉʉsya simo,kʉlonda tʉkwamule.

Target Image