Haki ya Kunakili/Taarifa ya Mawasiliano

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info(at)nyakyusalanguage.com

Kila kitu ni haki ya Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya, isipokuwa kimeandikwa tofauti.

Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya, P.O. Box 6359,Mbeya.